พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผบช.สพฐ.ตร.

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราขการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

(1 ก.ค.2565) พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้เป็นที่รักของ ศพฐ.3

(1 ก.ค.2565) วันสถาปนา สพฐ.ตร. ประจำปี 2565