ข่าวและประชาสัมพันธ์

วันที่เรื่อง
30/9/2565ประกาศ ศพฐ.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาการตรวจ DNA
12/9/2565ประกาศ ศพฐ.3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
14/9/2565ประกาศราคากลาง
14/9/2565ประกาศร่างขอบเขตของงาน
15/8/2565แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ฯ
17/3/2565ประกาศขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง
18/5/2565แผ่นผับ ศพฐ.๓
27/6/2565งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565
27/6/2565งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565
27/6/2565งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
27/6/2565งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565
27/6/2565งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564
27/6/2565งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
27/6/2565งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564
27/9/2565โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติฯ 2566
27/9/2565คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวิเคราะห์ DNA อัตโนมัติ
31/8/2565ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงห้องสำหรับจัดเก็บเอกสาร

วันที่รายการ
27/10/2565ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ
8/3/2565ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2564
10/2/2565ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
14/9/256511งบทดลองประจำเดือน ส.ค.2565พร้อมรายละเอียด
14/9/2565ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน
14/9/2565ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน กคพ
14/9/2565ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน (1)
14/9/2565ประกาศ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กอป
14/9/2565ประกาศ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กอป(1)
14/9/2565ประกาศ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กสก
14/9/2565ประกาศ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กยส
14/9/2565ประกาศ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กยส(2)
14/9/2565ประกาศ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กยส(1)
14/9/2565ประกาศ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กชว
14/9/2565ประกาศ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กคม
14/9/2565ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กง
14/9/2565ประกาศ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กชว
14/9/2565ประกาศ จ้างซ่อมเครื่อง GC กยส
14/9/2565ประกาศ จ้างซ่อมเครื่อง FITR กยส
14/9/2565ประกาศ จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ศพฐ.3
14/9/2565ประกาศ จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ กสก
18/1/2656ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กอป.ศพฐ.๓
20/4/2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพฐ.๓
20/9/2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพฐ.3
20/10/2565ประกาศผู้ชนะราคา เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2566
26/2/2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพฐ.๓
27/9/2565เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/9/2565ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2565เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา E-bidding

กิจกรรม

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราขการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ต.บุญชัย ฤาชัยสา ผบก.ศพฐ.3 พร้อมด้วย รอง ผบก.ศพฐ.3, ผกก.ฝอ.ศพฐ.3, หน.กลุ่มงานในสังกัด และข้าราชการตำรวจในสังกัด (ส่วนกลาง) ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราขการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ต.บุญชัย ฤาชัยสา ผบก.ศพฐ.3 มอบหมายให้ พ.ต.อ.โกศิ พรมสิทธิ์ นวท.(สบ 4) กสก.ศพฐ.3 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.3 จำนวน 14 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

(1 ก.ค.2565) พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้เป็นที่รักของ ศพฐ.3

พล.ต.ต.บุญชัย ฤาชัยสา ผบก.ศพฐ.3 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุรพงษ์ จงสูงเนิน รอง ผบก.ศพฐ.3 พร้อมด้วย นวท.(สบ 5)ศพฐ.3, ผกก.ฝอ.ศพฐ.3 และ นวท.(สบ 4) กลุ่มงานในสังกัด ศพฐ.3 ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้เป็นที่รักของ ศพฐ.3

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.บุญชัย ฤาชัยสา

ผบก.ศพฐ.3

กรุณาตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการให้บริการของเรา

ขอบคุณครับ

ข้อมูลหน่วยงาน