คำถามที่พบบ่อย

สามารถแจ้งได้ที่สถานีตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุ

ท่านสามารถยื่นตรวจสอบประวัติ ได้ 2 แบบ

  1. ยื่นตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ ชื่อสกุล ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.crd-check.com
  2. ยื่นตรวจสอบประวัติด้วยลายนิ้วมือ ผ่านหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน

  1. กองทะเบียนประวัติอาชญากร
  2. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10
  3. พิสูจน์หลักฐานจังหวัด

มีค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด 100 บาท