กิจกรรม

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราขการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ต.บุญชัย ฤาชัยสา ผบก.ศพฐ.3 พร้อมด้วย รอง ผบก.ศพฐ.3, ผกก.ฝอ.ศพฐ.3, หน.กลุ่มงานในสังกัด และข้าราชการตำรวจในสังกัด (ส่วนกลาง) ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราขการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ต.บุญชัย ฤาชัยสา ผบก.ศพฐ.3 มอบหมายให้ พ.ต.อ.โกศิ พรมสิทธิ์ นวท.(สบ 4) กสก.ศพฐ.3 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.3 จำนวน 14 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

(1 ก.ค.2565) พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้เป็นที่รักของ ศพฐ.3

พล.ต.ต.บุญชัย ฤาชัยสา ผบก.ศพฐ.3 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุรพงษ์ จงสูงเนิน รอง ผบก.ศพฐ.3 พร้อมด้วย นวท.(สบ 5)ศพฐ.3, ผกก.ฝอ.ศพฐ.3 และ นวท.(สบ 4) กลุ่มงานในสังกัด ศพฐ.3 ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้เป็นที่รักของ ศพฐ.3

(1 ก.ค.2565) วันสถาปนา สพฐ.ตร. ประจำปี 2565

พล.ต.ต.บุญชัย ฤาชัยสา ผบก.ศพฐ.3 มอบหมายให้ พ.ต.อ.หญิง ภัทราพร อมรไชย นวท.(สบ 5) ศพฐ.3 นำข้าราชการตำรวจ ศพฐ.3 (ส่วนกลาง) ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ตร. ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ศพฐ.3

โครงการสวัสดิการตัดผม

พล.ต.ต.บุญชัย ฤาชัยสา ผบก.ศพฐ.3 จัดทำโครงการสวัสดิการตัดผมข้าราชการตำรวจ ศพฐ.๓ (ส่วนกลาง)

อบรมการตรวจเก็บ DNA

อบรมการตรวจการตรวจแก่ DNA .ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ภ.3