พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราขการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ต.บุญชัย ฤาชัยสา ผบก.ศพฐ.3 พร้อมด้วย รอง ผบก.ศพฐ.3, ผกก.ฝอ.ศพฐ.3, หน.กลุ่มงานในสังกัด และข้าราชการตำรวจในสังกัด (ส่วนกลาง) ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราขการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 1 ศพฐ.3