ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓