ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดช

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓